facebook tracking

Vi är Qleano

Sett till antalet anställda på kontoret är vi ett relativt litet bolag. Idag är vi 8 personer, omsätter cirka 30 mkr på årsbasis och utför runt 750 uppdrag per månad. I vårt team har vi medarbetare som är från 25 år till 36 år och jobbar inom support, marknadsföring, försäljning, affärsutveckling och ekonomi. Även om vi har ett ungt team så har vi väldigt god erfarenhet av såväl branschen som vår affärsmodell efter sju verksamma år och en bra bit över 30 000 utförda uppdrag. Vi är ett team om sex tjejer och två killar i dagsläget.

Teamtailor

Employer branding från Teamtailor